tradgårds

Information

Allt om Rockoff-festivalen

Vad är Rockoff?

Rockoff är en stadsfestival som hålls på Torget, mitt i Mariehamns centrum, på Åland.

Festivalkontoret

Festivalkontoret är beläget bredvid ingången till festivalen, vid busshållplatsen vid torget på Torggatan. I festivalkontoret får du hjälp och svar på dina frågor om och kring Rockoff Festivalen. Här kan du köpa festivalpass och få armbandet faststansat. Här säljs även niodagars- tredagars- samt endagsbiljetter. Festivalkontoret har öppet föjande tider:

Innan festivalen 16.7-18.7.2024 11.00-19.00
Under festivalen 19.7-27.7.2024 11.00-23.00

Ordningsregler

För att Rockoff Festivalen ska bli så trevlig och säker som möjligt är det viktigt att alla festivalbesökare vet vad som gäller på festivalområdet. Vi har tagit fram några enkla regler tillsammans med polisen, Röda korset och Fältarna.

För allas säkerhet är det en förutsättning för att ni ska få komma in på Rockoff Festivalens område att ni går med på att festivalens ordningsmän kontrollerar vad ni tar med er in. Det är viktigt att ni använder sunt förnuft och visar respekt mot festivalens ordningsmän, funktionärer och övriga festivalbesökare.

Åldersgränser

Festivalområdet är indelat i ett alkoholfritt område och ett vuxenområde. Det alkoholfria området har ingen åldersgräns, men föräldrar ansvarar för sina barn även där. Vuxenområdet har en åldersgräns på 18 år. Minderåriga får endast gå in där i målsmans sällskap och måste sedan vara under uppsikt under hela vistelsen. Ej heller har målsmän rätt att bjuda sina barn på alkohol.

Festivalkontoret

Festivalkontoret är beläget bredvid ingången till festivalen, vid busshållplatsen vid torget på Torggatan. I festivalkontoret får du hjälp och svar på dina frågor om och kring Rockoff Festivalen. Här kan du köpa festivalpass och få armbandet faststansat. Här säljs även niodagars- tredagars- samt endagsbiljetter. Festivalkontoret har öppet föjande tider:

Innan festivalen 16.7-18.7.2023 11.00-19.00
Under festivalen 19.7-27.7.2023 11.00-23.00

Ordningsregler

För att Rockoff Festivalen ska bli så trevlig och säker som möjligt är det viktigt att alla festivalbesökare vet vad som gäller på festivalområdet. Vi har tagit fram några enkla regler tillsammans med polisen, Röda korset och Fältarna.

För allas säkerhet är det en förutsättning för att ni ska få komma in på Rockoff Festivalens område att ni går med på att festivalens ordningsmän kontrollerar vad ni tar med er in. Det är viktigt att ni använder sunt förnuft och visar respekt mot festivalens ordningsmän, funktionärer och övriga festivalbesökare.

Åldersgränser

Festivalområdet är indelat i ett alkoholfritt område och ett vuxenområde. Det alkoholfria området har ingen åldersgräns, men föräldrar ansvarar för sina barn även där. Vuxenområdet har en åldersgräns på 18 år. Minderåriga får endast gå in där i målsmans sällskap och måste sedan vara under uppsikt under hela vistelsen. Ej heller har målsmän rätt att bjuda sina barn på alkohol.

Alkohol på festivalområdet

Det är inte tillåtet att ta med sig alkohol in på festivalområdet. Alkoholdrycker säljs på vuxenområdet men får endast drickas där. Du måste visa legitimation för vakter när du går in till festivalområdet. Du kan också bli ombedd att legitimera dig för kontrollanter inne på vuxenområdet. Överförfriskade människor släpps inte in på festivalområdet.

Ta det lugnt i publikhavet

Visa hänsyn mot andra festivalbesökare under konserterna. Om trycket blir för stort framför scenen och säkerheten äventyras avbryts konserten. Det är förbjudet att ha paraplyer framför scenen.

Otillåtet på festivalområdet

Du får inte ta någon typ av flaskor, varken glas eller plast, med dig in på festivalområdet. Knivar och andra typer av vapen är naturligtvis otillåtna, lika så sprayburkar och spritpennor. Det är heller inte tillåtet att ta in hundar eller andra husdjur på festivalområdet. Kameror & inspelningsutrustning: Det är tillåtet att fotografera med stillbildskameror, mobilkameror och analoga stillbildskameror. Uppträdanden på stora scenen får inte fotograferas med systemkameror. Blixt får inte användas framför stora scenen. Övrig inspelningsutrustning är inte tillåten på området. 

Ordningsmännen har gula västar

På festivalområdet finns ordningsmän som ska se till att festivalen blir så säker som möjligt. Ordningsmännen har gula västar på sig. Respektera ordningsmännens ord.

De som bryter mot Rockoff Festivals regler portas och blir av med sitt festivalpass.

Om du skadar dig

Tag kontakt med närmaste ordningsvakt så får du den hjälp du behöver.

Mat & Dryck

Mat och dryck serveras varje dag på området.